Rekrutacja


Informacje o rekrutacji w roku 2024/2025

Szkoła Podstawowa Montessori z Oddziałami Dwujęzycznymi w Boguchwale prowadzi nabór:

 • do oddziału przedszkolnego – klasy „0”, dzieci sześcioletnie,
 • do klasy pierwszej, dzieci sześcio- i siedmioletnie, na podbudowie minimum rocznego przygotowania przedszkolnego,
 • uzupełniający do klasy V,
 • uzupełniający do klasy VII dwujęzycznej

W razie pytań lub wątpliwości pozostajemy do Państwa dyspozycji i serdecznie zapraszamy do kontaktu listowego, mailowego, telefonicznego lub na Facebooku. Osoby zainteresowane, które wypełnią i odeślą formularz kontaktowy, zostaną zaproszone na spotkanie informacyjne. Wypełniony formularz prosimy o przesłanie na adres:

rekrutacja@spmboguchwala.pl
Szkoła umożliwia również realizację edukacji domowej.

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2024/2025

 • zajęcia edukacyjne realizowane w zwiększonym wymiarze
 • praca z materiałem Montessori na zajęciach pracy własnej dopełniającej obowiązkowe zajęcia edukacyjne
 • zajęcia na basenie
 • zajęcia taneczne
 • iPady i komputery przenośnie na zajęciach
 • zajęcia dydaktyczne wspomagane przez nowoczesną technologię – gogle VR, drukarka 3D
 • wparcie psychologa oraz pedagogów
 • konsultacje zdalne dla dzieci nieobecnych w szkole
 • zwiększona liczba godzin języka angielskiego – 5 godzin tygodniowo od 1 klasy
 • dodatkowy drugi język obcy od 4 klasy
 • edukacja ekologiczna
 • nauka gry w szachy
 • elementy robotyki z wykorzystaniem robotów Photon i Lego Mindstorms
 • udział w konkursach przedmiotowych
 • wyprawka szkolna – zaopatrzenie uczniów w materiały szkolne
 • bezpłatna opieka świetlicowa poranna
 • opieka świetlicowa do godziny 17:00
Zapraszamy do zapisów!

Dokumenty:


Edukacja w Szkole Podstawowej Montessori, to pewny krok ku maturze międzynarodowej.

Badania z zakresu neurodydaktyki potwierdzają, że nauczanie w dwu językach usprawnia pracę mózgu i zwiększa osiągane przez uczniów wyniki. Uczeń w oddziałach dwujęzycznych zostaje niejako zanurzony w języku obcym, który jest równorzędnym z językiem ojczystym narzędziem pracy i komunikacji.

TPLOB zainicjowało w regionie edukację dwujęzyczną w Liceum i Gimnazjum Dwujęzycznym. Obecnie miejsce Gimnazjum zajęła Szkoła Podstawowa Montessori z Oddziałami Dwujęzycznymi w Boguchwale. Szkoły te tworzą w Boguchwale silny ośrodek edukacji dwujęzycznej z kadrą legitymującą się międzynarodowymi certyfikatami edukacji dwujęzycznej (CLIL).

Szóstoklasiści i ich rodzice stoją teraz przed poważnym dylematem wyboru najkorzystniejszej ścieżki edukacyjnej prowadzącej do Liceum Dwujęzycznego a w przyszłości do równoległego kursu IB (matury międzynarodowej). Nowe prawo oświatowe kreśli następujące ścieżki edukacji dwujęzycznej:

1. Samodzielny rozwój kompetencji językowych, aby skutecznie konkurować z uczniami kształcącymi się w klasach dwujęzycznych szkoły podstawowej, a następnie zdać pomyślnie do Liceum egzamin kompetencji językowych.

2. Ubieganie się o przyjęcie do rocznego oddziału wstępnego w Liceum Dwujęzycznym, co wydłuża jednak edukację w Liceum do 5 lat.

3. Realizowanie edukacji dwujęzycznej w klasie 7. i 8. w szkole podstawowej z oddziałami dwujęzycznymi (tak jak dotychczas w Gimnazjum Dwujęzycznym).

W naszym regionie uczniowie zorientowani na edukację dwujęzyczną podejmowali naukę po szkole podstawowej w Gimnazjum Dwujęzycznym. Teraz kandydaci do nauczania dwujęzycznego w Liceum, jeszcze przed ukończeniem szkoły podstawowej stoją przed podjęciem trudnej decyzji o kontynuowaniu nauki w szkole prowadzącej edukację dwujęzyczną w klasie siódmej i ósmej.

Dotychczas Liceum tworzyło jedną klasę z polskim językiem nauczania oraz jedną dwujęzyczną z polskim i angielskim językiem nauczania. Towarzystwo Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego w Boguchwale stworzyło specjalną ścieżkę rekrutacji kandydatów do oddziałów dwujęzycznych poprzez utworzenie Gimnazjum Dwujęzycznego, które przygotowywało uczniów do podjęcia edukacji dwujęzycznej. Reforma edukacji wytworzyła nową sytuację prawną w zakresie kształcenia dwujęzycznego. Przekształcając Gimnazjum Dwujęzyczne w Szkołę Podstawową Montessori z Oddziałami Dwujęzycznymi, w której nadal będziemy przygotowywać uczniów klasy 7 i 8  do dalszego kształcenia w dwujęzycznym Liceum.

Zarząd TPLOB