O nas

„Dziecko, któremu poświęcono
więcej uwagi i opieki,
wyrasta na osobę silniejszą,
bardziej zrównoważoną duchowo
i energiczniejszą.”

~ Maria MontessoriSzkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi w Boguchwale jest odpowiedzią na społeczne zapotrzebowanie środowiska lokalnego, które – kierując się troską o poziom edukacji nieustannie poszukuje optymalnej oferty edukacyjnej. Przygotowana przez Szkołę oferta kształcenia kierowana jest do Rodziców z myślą o dzieciach po odbytym minimum rocznym przygotowaniu przedszkolnym. Mamy nadzieję, że ambitna oferta edukacyjna wpisuje się w Państwa oczekiwania wobec szkoły podstawowej.

Organem prowadzącym Szkołę jest Towarzystwo Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego w Boguchwale. Szkoła Podstawowa wraz z Liceum tworzą regionalne środowisko edukacji dwujęzycznej.

Siedziba szkoły mieści się z dala od zgiełku i niebezpieczeństw ruchliwej ulicy, w otoczeniu zieleni. Miejsce to: bezpieczne i komfortowe, sprzyja również harmonijnemu rozwojowi uczniów. Widok z okien sal lekcyjnych rozpościera się na zieleń i naturę, co wpisuje się w pedagogikę, według zasad której pracujemy.

Szkoła korzysta zarówno z sal i wyposażenia dydaktycznego, jak też opieki merytorycznej i wsparcia kadrowego Liceum. Placówka ma dostęp do Internetu, urządzeń biurowych i multimedialnych jak również nowoczesnych pomocy dydaktycznych. W bogatym księgozbiorze bibliotecznym znajdują się podręczniki szkolne, encyklopedie, słowniki i inne pomoce, niezbędne w procesie edukacji. Szkoła posiada również szatnię dla dzieci i świetlicę a także mobilną pracownię komputerową.

W Szkole dzieci nabywają wiedzę w sposób samodzielny, w odpowiednio
do tego przygotowanym otoczeniu, w którym wychowankowi towarzyszy nauczyciel. Poprzez codzienną pracę metodą Marii Montessori zgodną z aktualnymi zainteresowaniami dzieci realizujemy założenia włoskiej lekarki, twórczyni metody. To, co z pewnością nas wyróżnia spośród innych szkół, to praca w myśl zasady, że „każde dziecko jest wyjątkowe”, każde jest równie potrzebne w grupie. Środowisko, w którym wzrastają nasze dzieci jest miejscem przyjaznym, dającym uczniom poczucie bezpieczeństwa i możliwość kontaktu z naturą, poszanowania jej i życia w zgodzie z nią. Kształtujemy w dzieciach poczucie ładu (wewnętrznego i wokół nas), poczucie dobra i piękna.

Świetnie wyposażone sale (zarówno w materiał montessoriański, jak też w pomoce dydaktyczne i multimedialne) sprawiają, że dzieci mogą rozwijać się w środowisku przyjaznym do wzrastania. W Szkole wszyscy traktujemy się jak jedna wielka rodzina: starsi pomagają młodszym, a młodsi uczą się od starszych. Doceniamy ciszę poprzez różnorakie techniki relaksacyjne i wyciszające, m.in. ciche czytanie, lekcje ciszy, dziennik uważności (w grupie M2) itp.

Uczymy dzieci samodzielności, odpowiedzialności za swoje postępowanie i ewentualne konsekwencje swoich czynów. Podejmujemy codzienne rozmowy na tematy, które interesują dzieci (świat, relacje międzyludzkie, dziecięce troski). Niesiemy pomoc i jesteśmy zawsze wtedy, gdy uczniowie tego potrzebują i o tę pomoc poproszą. Wierzymy, że nasi uczniowie wyrosną na dzielnych, zainspirowanych do zmiany świata, szczęśliwych i kreatywnych ludzi.

Jeśli praca metodą Marii Montessori podoba się Państwu, a jej założenia są bliskie i spójne z Państwa wyobrażeniami o szkole i o wszechstronnym rozwoju swoich dzieci, zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą edukacyjną.