Organ prowadzący

Towarzystwo Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego w Boguchwale (TPLOB) decyzją Sądu Rejonowego w Rzeszowie zostało wpisane dnia 25.06.2012 do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000424591. Prezesem Zarządu, organu uprawnionego do reprezentowania Stowarzyszenia – uwidocznionym w postanowieniu o wpisie do KRS – wybrany został Zbigniew Kalandyk, dyrektor Liceum Ogólnokształcącego. W obecnej chwili Towarzystwo posiada status Organizacji Pożytku Publicznego, co umożliwia wspieranie jego działań przez przekazanie 1,5% podatku dochodowego.

Stowarzyszenie powstało w odpowiedzi na zapotrzebowanie środowiska szkolnego, zgromadzonego przy Liceum założonym w 2010 r. Idea tworzenia i rozwoju Liceum w Boguchwale koniecznie potrzebowała społecznego wsparcia w zmaganiach z niekorzystnymi warunkami niżu demograficznego i dużą konkurencją z najlepszymi rzeszowskimi szkołami średnimi. Liceum Ogólnokształcące do harmonijnego progresu potrzebowało spokoju i przyjaznego klimatu. Dlatego też skupiono wokół niego ludzi, którzy szczerze i emocjonalnie wspierali placówkę od chwili jej powołania.

Towarzystwo w swojej nazwie nawiązuje do XIX i XX-wiecznych organizacji naukowych i kulturalnych. Cele i sposoby ich realizacji kreślą szerokie spektrum aktywności kulturotwórczej, edukacyjnej i edytorskiej. Rokrocznie Towarzystwo włącza się w majową organizację Turnieju Gimnazjów o Puchar Burmistrza, który w ogrodach Pałacu Lubomirskich gromadzi kilkuset gimnazjalistów z Gminy Boguchwała i dalszych okolic.

Z myślą o stworzeniu naturalnego zaplecza edukacyjnego dla Liceum, ale także w odpowiedzi na zapotrzebowanie społeczne środowiska lokalnego, Towarzystwo założyło Gimnazjum Dwujęzyczne, które rozpoczęło działalność 1 września 2013 roku. Oferta Gimnazjum skierowana była do uczniów i rodziców, którzy zatroskani o poziom edukacji nie ustają w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań edukacyjnych. Gimnazjum Dwujęzyczne – pierwsza tego typu placówka w województwie podkarpackim – ofertę edukacyjną adresowała do absolwentów szkół podstawowych z terenu Gminy Boguchwała oraz sąsiednich miejscowości.

Po reformie oświaty i likwidacji gimnazjów została podjęta decyzja o przekształceniu Gimnazjum Dwujęzycznego w Szkołę Podstawową Montessori z Oddziałami Dwujęzycznymi. Szkoła nie tylko kontynuuje dotychczas wypracowane rozwiązania, ale też wprowadza własne, związane bezpośrednio z pedagogiką Marii Montessori. Ambicją Towarzystwa Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego w Boguchwale jest zapewnienie szkołom, które prowadzi i wspiera (Szkole Podstawowej Montessori oraz Liceum) trwałej, a także wysokiej pozycji na edukacyjnej mapie Podkarpacia.